سیگنال خرید سهام ملت

سیگنال خرید سهام ملت 11/28

بیمه ملت با نماد #ملت در بازار بورس و گروه: بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی می باشد. با توجه به سیگنال هایی که از... جزئیات

تحلیل سهم خساپا در تاریخ 11 دی 98

تحلیل سهم خساپا در تاریخ 11 دی 98 : در تصویر کانال فلش گذاری شده کانال یکساله خساپا می باشد. واکنش ها در کانال منظم... جزئیات
تحلیل سهم رتاپ

تحلیل سهم رتاپ 18 آبان 98

تحلیل سهم رتاپ 18 آبان 98: سهم در ناحیه حمایتی کف کومو و کف حمایتی قبلی خود در محدوده ۳۵۰تا۳۶۰ قرار دارد مقاومتی در محدوده... جزئیات
تحلیل سهم شگل

تحلیل سهم شگل 18 آبان 98

تحلیل سهم شگل 18 آبان 98 : ازنظر بنیادی سیگنال خرید، درحال‌ حاضر یکی از بهترین نمادهای بورسی. شگل واکنش مثبت به حمایت منفی های... جزئیات
تحلیل سهم فجر

تحلیل سهم فجر 18 آبان 98

تحلیل سهم فجر 18 آبان 98 :سهم پس از رشد تا محدوده ۱۷۵۰ و عدم عبور از این محدوده روند اصلاحی را در پیش گرفت... جزئیات
تحلیل سهم بزاگرس

تحلیل سهم بزاگرس 17 آبان 98

تحلیل سهم بزاگرس 17 آبان 98 :سهم پس از رشد تا محدوده ۷۲۰ و عدم عبور از محدوده مقاومتی با فشار عرضه مواجه شد و... جزئیات
سیگنال خرید خاهن

سیگنال خرید خاهن 8 آبان 98

سیگنال خرید خاهن : آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ، خاهن گروه: خودرو و ساخت قطعات    زیر گروه: قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری در محدوده... جزئیات
سیگنال خساپا 24 مهر 98

سیگنال خرید خساپا 24 مهر 98

سیگنال خرید خساپا 24 مهر 98 : خساپا سهم مهم گروه خودرویی و کل بورس است. وارد پایه ۱۸۸۹ و ۱۸۴۰ شده است. به احتمال... جزئیات
سیگنال خرید نماد مرقام

سیگنال خرید نماد مرقام 21 مهر 98

سیگنال خرید نماد مرقام : ایران ارقام با نماد معاملاتی مرقام در گروه : رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن و زیر گروه : مشاوره... جزئیات
سیگنال خرید نماد کهرام

سیگنال خرید نماد کهرام

سیگنال خرید نماد کهرام تولیدی گرانیت بهسرام  با نماد معاملاتی کهرام در گروه : کاشی و سرامیک و زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی... جزئیات